Пријемни испити за упис у први разред основне балетске школе одржаваће се сваки дан, сем суботом и недељом,  22.-29.08. у 11 часова.