Пријемни испити за основну балетску школу почињу 17.05.2018. Одржаваће се током маја и јуна два пута недељно: четвртком у 18 30 и суботом у 12. На пријемни испит потребно је донети фотокопију прве стране ђачке књижице из основне школе са сликом.