Пријемни испити за основну балетску школу током августа одржаваће се сваког радног дана у 12. На пријемни испит потребно је донети фотокопију прве стране ђачке књижице из основне школе са сликом.