• Балетска школа Лујо Давичо - одсек класичан балет

  • Балетска школа Лујо Давичо - одсек савремена игра

  • Балетска школа Лујо Давичо - одсек народна игра

  • Балетска школа Лујо Давичо

Пријава за похађање припремног разреда основне балетске школе

Телефон за психосоцијалну помоћ грађанима

0800309309

Посебни телефон института за ментално здравље

063/372 98 260 (за младе и родитеље деце до 18 година)

063/175 11 50 (за особе старије од 18 година)