Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Слободанка Симић Новчић, директор
Светлана Радоњић, секретар
Злата Лазаревић, психолог, координатор
Роса Милић, помоћник директора
Драгана Стевановић, помоћник директора
Ивана Лалић, наставник
Љиљана Стојић, педагог
Теодора Мирић, ученица
Мирјана Лакетић, родитељ
Тим за инклузивно образовање
Љиљана Стојић, педагог, координатор
Злата Лазаревић, психолог
Смиљка Ђорђевић, наставник
Каролина Марјановић, наставник
Марија Арамбашић Савић, наставник
Милица Бајчетић, ученик
Биљана Дојнов, родитељ
Тим за самовредновање
Слободанка Симић Новчић, директор
Драгана Стевановић, помоћник директора
Јелена Глумац, наставник
Сандра Обрадовић, наставник
Маја Краговић, наставник
Љиљана Стојић, педагог, координатор
Тамара Пјевић, наставник
Теодора Нешковић, ученица
Нела Зечевић, родитељ
Тим за међупредметне компетенције и предузетништво
Диана Кнежевић Петровић, наставник
Софија Ђоловић, наставник
Марија Цветковић Костић, наставник
Љиљана Стојић, педагог
Душан Илијин, наставник
Ивана Љујић, наставник
Каролина Марјановић, наставник
Стефан Ђурић Марјановић, ученик
Сандра Будимир, родитељ
Тим за професионални развој
Злата Лазаревић, психолог, координатор
Вања Митровић, наставник
Јелена Милановић Ћирица, наставник
Исидора Станишић, наставник
Марија Вученивић, наставник
Теона Милићевић, ученик
Бојан Бајчетић, родитељ
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
Слободанка Симић Новчић, директор
Роса Милић, помоћник директора
Драгана Стевановић, помоћник директора, координатор
Љиљана Стојић, педагог
Злата Лазаревић, психолог
Ања Стојанкић, ученица
Зорана Јаћовић, родитељ
Стручни актив за развојно планирање
Слободанка Симић Новчић, директор
Драгана Стевановић, помоћник директора, председник
Злата Лазаревић, психолог
Љиљана Стојић, педагог
Ивана Лалић, наставник
Дуња Ранковић, ученица
Зорана Јаћовић, родитељ
Стручни актив за развој школског програма
Слободанка Симић Новчић, директор
Злата Лазаревић, психолог
Ивана Лалић, наставник
Роса Милић, помоћник директора
Драгана Стевановић, помоћник директора
Љиљана Стојић, педагог
Стефан Милић, наставник, председник