Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Ива Бојовић Петковић, директор
Светлана Радоњић, секретар
Злата Лазаревић, психолог, координатор
Љиљана Стојић, помоћник дирektora
Драгана Стевановић, педагог
Ивана Лалић, наставник
Јакша Филиповац, наставник
Силвија Вучковић, ученик
Катарина Вучковић, родитељ
Тим за инклузивно образовање
Драгана Стевановић, педагог, координатор
Злата Лазаревић, психолог
Владана Иванов, наставник
Теа Миловановић, наставник
Стефан Милић, наставник
Марија Арамбашић, наставник
Лана Бован, ученик
Христина Симчевић, родитељ
Тим за самовредновање
Ива Бојовић Петковић, директор
Драгана Стевановић, педагог, координатор
Јелена Глумац, наставник
Тамара Пјевић, наставник
Ивана Љујић, наставник
Марија Вученовић, наставник
Душко Михаиловић, наставник
Анастасија Стојановић, ученик
Неда Оларевић, родитељ
Тим за међупредметне компетенције и предузетништво
Драгана Стевановић, педагог
Диана Кнежевић Петровић, наставник
Марко Мићић, наставник
Марија Цветковић Костић, наставник
Лидија Палчић, наставник, координатор
Ива Јаковљевић, ученик
Драгана Коларевић, родитељ
Тим за професионални развој
Злата Лазаревић, психолог, координатор
Лидија Палчић, наставник
Душан Илијин, наставник
Исидора Станишић, наставник
Јелена Кајго, наставник
Ива Николовски, ученик
Весна Јовановић, родитељ
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
Ива Бојовић Петковић, директор
Љиљана Стојић, помоћник директора
Драгана Стевановић, педагог
Биљана Крстић, координатор
Злата Лазаревић, психолог
Силвија Вучковић, ученик
Ненад Стоицовски, родитељ
Тим за маркетинг школе
Маја Шарић, наставник
Наташа Иковић, медијатекар
Душко Михаиловић, медијатекар/наставник
Јелена Милановић-Ћирица наставник, координатор
Лидија Палчић, медијатекар/наставник
Стручни актив за развојно планирање
Ива Бојовић Петковић, директор
Драгана Стевановић, педагог
Јелена Милановић- Ћирица, наставник
Биљана Крстић, наставник
Биљана Дојнов, родитељ
Катарина Анић, Ученик
Стручни актив за развој школског програма
Ива Бојовић Петковић, директор
Ивана Љујић, наставник
Злата Лазаревић, психолог
Марија Цветковић Костић, наставник
Драгана Стевановић, педагог