Тим за инклузивно образовање

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

1. Љиљана Стојић , педагог, координатор

1. Слободанка Симић Новчић, директор

2. Злата Лазаревић, психолог

2. Светлана Радоњић, секретар

3. Смиљка Ђорђевић, наставник

3. Злата Лазаревић, психолог, координатор

4. Каролина Марјановић, наставник

4. Роса Милић, помоћник директора

5. Јелена Глумац, наставник

5. Драгана Стевановић, помоћник директора

6. Марија Арамбашић Савић, наставник

6. Ивана Лалић,наставник

7. Тамара Вукотић, наставник

7. Љиљана Стојић

8. Милица Бајчетић, ученик

8. Уна Ђуричић, ученик

9. Драгана Недовић, родитељ

9. Ђорђе Шурлан, родитељ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Тим за професионални развој

Тим за самовредновање

1. Злата Лазаревић, психолог, координатор

 

1. Слободанка Симић Новчић, директор

2. Диана К.Петровић, наставник

2. Драгана Стевановић, помоћник директора

3. Јелена Милановић Ћирица, наставник

3. Биљана Крстић, наставник

4. Исидора Станишић, наставник

4. Теа Миловановић, наставник

5. Марија Вученивић, наставник

5. Марко Кекини, наставник

6. Теона Милићевић, ученик

6. Љиљана Стојић, педагог, координатор

7. Бојан Бајчетић, родитељ

7. Тамара Пјевић, наставник

 

8.Теодора Нешковић, ученик

 

9.Нела Зечевић, родитељ

Тим за међупредметне компетенције и предузетништво

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

1. Диана Кнежевић Петровић, наставник

1. Слободанка Симић Новчић, директор

2. Стефан Милић, наставник

2. Роса Милић, помоћник директора

3. Марија.Ц.Костић, наставник

3. Драгана Стевановић, помоћник директора, координатор

4. Љиљана Стојић, педагог

4. Љиљана Стојић, педагог

5. Душан Илијин, наставник

5.Злата Лазаревић, психолог

6. Ивана Љујић, наставник

6. Ања Стојанкић, ученик

7. Каролина Марјановић, наставник

7.Ђорђе Шурлан, родитељ

8. Миа Матић, ученик

 

9.Сандра Будимир, родитељ

 

Стручни актив за развојно планирање

Стручни актив за развој школског програма

1. Слободанка Симић Новчић, директор

1. Слободанка Симић Новчић, директор

2. Драгана Стевановић, помоћник директора

2. Злата Лазаревић, психолог, председник

3. Злата Лазаревић, психолог

3. Ивана Лалић, наставник

4. Љиљана Стојић, педагог

4. Роса Милић, помоћник директора

5. Биљана Крстић, наставник

5. Драгана Стевановић, помоћник директора

6.Теодора Мирић, ученик

6 Љиљана Стојић, педагог

7.Мирјана Лакетић, родитељ