Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Ива Бојовић Петковић, директор
Светлана Радоњић, секретар
Злата Лазаревић, психолог, координатор
Јелена Милановић Ћирица, помоћник директора
Драгана Стевановић, педагог
Ивана Лалић, наставник
Биљана Крстић, помоћник директора
Силвија Вучковић, ученик
Катарина Вучковић, родитељ
Тим за инклузивно образовање
Драгана Стевановић, педагог, КООРДИНАТОР
Злата Лазаревић, психолог, 
Владана Иванов, наставник
Теа Миловановић, наставник
Софија Малић, наставник
Марија Арамбашић, наставник
Мина Деспотовић, ученик
Биљана Дојнов, родитељ
Тим за самовредновање
Ива Бојовић Петковић, директор
Драгана Стевановић, педагог, координатор
Јелена Глумац, наставник
Тамара Пјевић, наставник
Ивана Љујић, наставник
Биљана Крстић, помоћник директора
Душко Михаиловић, наставник
Анастасија Стојановић, ученик
Неда Оларевић, родитељ
Тим за међупредметне компетенције и предузетништво
Драгана Стевановић, педагог
Диана Кнежевић Петровић, наставник
Марко Мићић, наставник
Лидија Палчић, координатор
Марија Цветковић Костић, наставник
Ива Николовски, ученик
Драгана Коларевић, родитељ
Тим за професионални развој
Злата Лазаревић, психолог, координатор
Лидија Палчић, наставник
Душан Илијин, наставник
Исидора Станишић, наставник
Јелена Кајго, наставник
Дуња Ранковић, ученик
Владимир Радоњић, родитељ
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
Ива Бојовић Петковић, директор
Јелена Милановић Ћирица, помоћник директора
Драгана Стевановић, педагог
Биљана Крстић, координатор
Злата Лазаревић, психолог
Силвија Вучковић, ученик
Биљана Дојнов, родитељ
Тим за маркетинг школе
Маја Краговић, наставник, координатор
Наташа Иковић, медијатекар
Душко Михаиловић, медијатекар/наставник
МАрија Вученовић, наставник
Лидија Палчић, медијатекар/наставник
Стручни актив за развојно планирање
Ива Бојовић Петковић, директор
Драгана Стевановић, педагог
Злата Лазаревић, психолог
Биљана Крстић, помоћник директора,председник
Јелена Милановић Ћирица, помоћник директора
БИЉАНА ДОЈНОВ, РОДИТЕЉ

Стручни актив за развој школског програма
Ива Бојовић Петковић, директор
Ивана Љујић, наставник
Ивана Лалић, наставник, председник
Марија Цветковић Костић, наставник
Драгана Стевановић, педагог
Валентина Трајковић, наставник