Балетска школа «Лујо Давичо» је уметничка школа за основно и средње играчко образовање. Школовање траје осам година и обухвата основну балетску школу (четири године) коју ученици похађају паралелно са обавезном основном школом и средњу балетску школу (четири године), коју похађају ученици којима је игра професионално опредељење и која осим стручних играчких обухвата и општеобразовне предмете.

1)Основно балетско образовање се реализује кроз одсек класичан балет у Београду и издвојеним одељењима у Крагујевцу и Чачку.

2)Средње балетско образовање обухвата образовне профиле:
  • играч класичног балета,
  • играч савремене игре и 
  • играч народне игре.

Школа је основана као класична балетска школа по угледу на руску балетску школу и заснована на принципима методике класичног балета педагога Агрипине Ваганове. До 1988. године ово усмерење је било једино. Тада је на иницијативу Ансамбла «Коло» основан фолклорни одсек, који данас носи назив Одсек народна игра. Изменама и допунама Наставног плана и програма за средње балетско образовање из 2003. године створени су услови за формирање и рад Одсека савремена игра. Чиме се испуљава потреба великог броја ученика за едукацијом у овој играчкој форми.

Средња школа даје целовито образовање обухватајући стручне играчке предмете и општеобразовне предмете. Општеобразовна настава је идентична за сва три образовна профила и обавља се у по два одељења сваког разреда. 

Настава основне и средње балетске школе се организује у Београду у:

  • матичној згради, ул. Кнез Милетина 8 и
  • простору Спортске гимназије, ул. Херцег Стјепана 7.

Настава за основну балетску школу се организује и у издвојеним одељењима у:

1)   Крагујевацу - Центар за неговање традиционалне културе «Абрашевић», Јована Ристића 15, телефон: 034/331674

2)   Чачаку - Дом културе, Трг устанка 2-6, телефон: 032/225073 http://www.domkulturecacak.org/edukacija