• Балетска школа Лујо Давичо - одсек класичан балет

  • Балетска школа Лујо Давичо - одсек савремена игра

  • Балетска школа Лујо Давичо - одсек народна игра

  • Балетска школа Лујо Давичо

Прво пилотирање Државне матуре

Министарство просвете, науке и технолошког развоја одредило је школе за прво пилотирање државне матуре.

Балетска школа „Лујо Давичо“ је одређена као пилот школа средњих уметничких школа. Пројекат државне матуре је одабрао одељења трећег разреда наше школе у којима ће се спровести први пилот државне матуре.

Пилотирање ће се спровести у полследњој недељи октобра у периоду од 27.10 до 30.10. 2020.године.

Датуми полагања матурских испита у нашој школи:

28.10.2020.

од 09.00 до 10.30

Полагање теста из матерњег језика и књижевности, Српски језик и књижевност.

30.10.2020.

од 9.00 до 10.30

Полагање теста из другог предмета, Енглески језик.

Ученици су у обавези да се окупе испред школе 45 минута пре почетка испита.

Одељењске старешине ће обавестити ученике и родитеље ученика о свим информацијама од значаја за спровођење матурских испита.

Информације можете пратити на matura.edu.rs

План превентивних мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести COVID-19

Прописују се превентивне мере које се обавезно примењују ради спречавања појаве и ширења заразне болести и отклањања ризика за безбедан и здрав рад у школи.