У I разред основне балетске школе може да се упише девојчица узраста од 10 до 12 година и дечак узраста од 10 до 15 година старости.  
Пре уписа се полаже пријемни испит у јунском и августовском пријемном року.
На пријемном испиту проверавају се: дужина ногу, ширина карлице, дужина руку, врата, еластичност мишића и лигамената, гипкост стопала, танцовалност, слух и ритам.