OСНОВНА БАЛЕТСКА ШКОЛА

 

 

 

Ученици: Похађају ученици 9-14 година, који положе пријемни испит,  упоредо са редовном основном школом. Основно балетско образовање траје четири године током којих се уче основни балетски кораци, развија моторика и координација.

Настава се одвија сваког дана, понедељак –петак,  2-4 часа по сменама, у зависности од смена ученика у основној школи, у просторијама школе у  Кнез Милетиној и О.Ш.''Стари град''. Поред класичног балета ученици имају и следeће предмете: примењена гимнастика, солфеђо и историјско балске игре.

Такмичења и наступи: Најбољи ученици трећег и четвртог разреда учествују на школском и републичком такмичењу. Поред учествовања у школској представи ''Крцко Орашчић'' , ученици током године имају и друге наступе.  

 

Основна балетска школа 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

ПРВИ ЦИКЛУС

ДРУГИ ЦИКЛУС

Први разред

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

недељно

годишње

недељно

годишње

недељно

годишње

недељно

годишње

Класичан балет

10

350

10

350

10

350

11

352

Примењена гимнастика

2

70

2

70

2

70

Солфеђо

2

70

2

64

Историјско балске игре

2

64

СВЕГА:

12

420

12

420

14

490

15

480