OСНОВНА БАЛЕТСКА ШКОЛА

 

 

 

Ученици: Основну балетску школу похађају ученици који положе пријемни испит упоредо са редовном основном школом. Основно балетско образовање траје четири године током којих се уче основни балетски кораци, развија моторика и координација.

Настава се одвија сваког дана, понедељак –петак,  2-4 часа по сменама, у зависности од смена ученика у основној школи, у просторијама школе у  Кнез Милетиној и Спортске гимназије. Поред класичног балета ученици имају и следeће предмете: примењена гимнастика, солфеђо, савремена игра и историјско балске игре.

Од школске 2019/20. године примељује се Правилник о плану и програму наставе и учења за основно балетско образовање и васпитање ("Сл. Гласник - Просветни гласник" бр. 7 од 3. јула 2019. године) за ученике I, II и III разреда. Ученици IV разреда школовање ће завршити по Правилнику о наставном плану и програму основног балетског образовања и васпитања ("Сл. Гласник - Просветни гласник" бр. 18 од 23. октобра 2007. године)

Такмичења и наступи: Најбољи ученици трећег и четвртог разреда учествују на школском и републичком такмичењу. Поред учествовања у школској представи ''Крцко Орашчић", ученици током године имају и друге наступе.  

 

Ученици IV разреда 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

ПРВИ ЦИКЛУС

ДРУГИ ЦИКЛУС

Први разред

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

недељно

годишње

недељно

годишње

недељно

годишње

недељно

годишње

Класичан балет

10

350

10

350

10

350

11

352

Примењена гимнастика

2

70

2

70

2

70

Солфеђо

2

70

2

64

Историјско балске игре

2

64

СВЕГА:

12

420

12

420

14

490

15

480

 

Ученици I, II и III разреда 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

ПРВИ ЦИКЛУС

ДРУГИ ЦИКЛУС

Први разред

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

недељно

годишње

недељно

годишње

недељно

годишње

недељно

годишње

Класичан балет

10

350

10

350

10

350

10

320

Примењена гимнастика

2

70

2

70

1

35

Солфеђо

1

35

1

32

Историјско балске игре

1

32

Савремена игра

2

70

2

64

СВЕГА:

12

420

12

420

14

490

14

448