ОДСЕК КЛАСИЧАН БАЛЕT

 

 

 

 

Ученици: уписују је ученици након завршене основне балетске школе и положеног пријемног испита. Школовање траје четири године и образује професионалне играче  класичног балета.  

Настава: настава се одвија шест дана у недељи, понедељак – субота, у просторијама школе у Кнез Милетиној и Спортској гимназији. Поред часова класичног балета ученици похађају и следеће играчке/стручне предмете: репертоар класичног балета, дуетне игре, сценско народне игре, савремену игру, глуму и вокал.

Такмичења и наступи: најбољи ученици учествују на школском , републичком и међународним такмичењима. Поред школске представе ''Крцко Орашчић'', која се традиционално изводи у децембру на сцени Камерне опере Мадленијанум или сцени Народног позоришта, ученици током године наступају на различтим београдским сценама, хуманитарним концертима, гостују у земљи, региону и иностранству.

 

 

Образовни профил: ИГРАЧ КЛАСИЧНОГ БАЛЕТА

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

Р А З Р Е Д

УКУПНО

П Р В И

Д Р У Г И

Т Р Е Ћ И

Ч Е Т В Р Т И

недељно

годишње

недељно

годишње

недељно

годишње

недељно

годишње

Класичан балет – главни предмет

12

420

12

420

12

420

12

384

1644

Репертоар класичног балета

3

105

3

105

4

140

4

128

478

Дуетна игра

2

70

2

70

2

64

204

Савремена игра

4

140

4

140

2

70

2

64

414

Сценско народне игре

3

105

3

105

3

105

2

64

379

Историја игре

2

70

2

64

134

Глума и вокал

2

70

2

64

134

СВЕГА:

22

770

24

840

27

945

26

832

3387

ОПШТЕОБРАЗОВНА НАСТАВА:

14

490

14

490

13

455

13

416

1851

У К У П Н О Ч А С О В А

36

1260

38

1330

40

1400

39

1248

5238

Напомена: Недељни приказ часова базиран је на шестодневној радној недељи