Кандидати који су положили пријемни испит за упис у I разред средње школе за школску 2018/19. годину, ради формирања коначне ранг листе за упис, дужни су да донесу до уторка, 12.06.2018. до 14 часова сведочанства из VI, VII и VIII разреда основне школе. Уколико кандидат није у могућности да достави сведочанство VIII разреда потребно је да достави потврду о постигнутом успеху у VIII разреду (просек оцена).

Коначни резултати пријемног испита за упис у I разред средње школе за школску 2018/19. годину:

КЛАСИЧАН БАЛЕТ

САВРЕМЕНА ИГРА

НАРОДНА ИГРА