Календар уписа у први разред средње балетске школе за школску 2019/20.

Термини полагања испита за ниво основне балетске школе 

 

Потребна документација за пријаву:

1. пријава - добија се и попуњава у школи

2. извод из матичне књиге рођених

3. фотокопија ђачке књижице основне школе