Пријемни испити у августовском испитном року за основну балетску школу одржаваће се од 21. - 30. 08.2019. Одржаваће се сваког радног дана са почетком од 10 часова. На пријемни испит потребно је донети фотокопију прве стране ђачке књижице из основне школе са сликом.