Дана 04.02.2020. године у просторијама школе одржана је акредитована обука стручног усавршавања за заспослене: "Водич за препознавање и управљање емоцијама", каталошки број програма: 102.

На обуци је развијана компетенција за комуникацију и сарадњу.

Приоритетна област обуке је јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања.

Циљеви обуке су повећање нивоа самопоштовања и љубави према себи и другима, увиђање повезаности између мишљења, осећања и понашања, као и усвајање вештина емоционално писмене комуникације и повећање нивоа искрене и директне комуникације.

Обука је била веома корисна, стекли смо нова знања која ћемо моћи да применимо у даљем раду. Сви смо имали прилику да се подсетимо значаја јасне и отворене комуникације као и потребе за сталним усавршавањем и напредком.