Имајући у виду да је дошло до делимичног побољшања епидемиолошке ситуације, као и процене Кризног штаба, а на основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја обавештавамо вас да почевши од 19. априла 2021. године настава се организује непосредно у просторијама школе по истом распореду часова и истом моделу. Настава стручних, играчких предмета ће се реализовати свакодневно, а настава општеобразовних предмета по комбинованом моделу. У просторијама школе, општеобразовну наставу пратиће парна група.

Слободанка Симић Новчић, директор