Пријаву за полагање пријемног испита за средњу школу можете поднети непосредно у школи до четвртка 22. 04. 2021. годино до 12.00 часова.

Слободанка Симић Новчић, директор