За Средњу школу:

02. 07. 2021. године од 08 часова до 16 часова

Потребна документа за упис:

  • Попуњена пријава за упис у средњу школу
  • Извод из матичне књиге рођених (копија)
  • Сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању
  • Уверење о положеном завршном испиту
  • Извештај са лекарског прегледа опште праксе (са назнаком за Балетску школу Лујо Давичо)

 

За Основну школу:

од 05. 07. до 09. 07. 2021 године од 09 часова до 14 часова

Потребна документа за упис:

  • Пријава за упис (попуњава се у школи)
  • Извод из матичне књиге рођених (копија)
  • Извештај са лекарског прегледа опште праксе (са назнаком за Балетску школу Лујо Давичо)