ОСНОВНА ШКОЛА

31. августа 2021. године

  • Прва група: родитељи ученика чија презимена почињу словима од А до M 18:00h
  • Друга група: родитељи ученика чија презимена почињу словима од Н до Ш 18:45h

НА САСТАНКУ ЈЕ ДОЗВОЉЕНО ПРИСУСТВО САМО ЈЕДНОГ ОД РОДИТЕЉА, БЕЗ ДЕТЕТА

СРЕДЊА ШКОЛА

31. августа 2021. године

Разред Сатница Учионица/Сала Одељењски старешина
I-1 17:00h Учионица број 3 Владана Иванов
I-2 17:00h Учионица број 2 Валентина Трајковић
I-3 17:15h Учионица број 1 Сандра Обрадовић
I-4 17:30h У сали број 1 Ивана Љујић
I-5 17:45h Учионица број 7 Смиљка Ђорђевић

НА САСТАНКУ ЈЕ ДОЗВОЉЕНО ПРИСУСТВО САМО ЈЕДНОГ ОД РОДИТЕЉА, БЕЗ ДЕТЕТА

У ПРОСТОРИЈАМА ШКОЛЕ ОБАВЕЗНО ЈЕ НОШЕЊЕ МАСКЕ И ДРЖАЊЕ ДИСТАНЦЕ