У прилогу су усвојена акта са прилозима за организовање, планирање и програмирање укупног образовно-васпитног рада школе у отежаним условима.