Распоред писмених/контролних задатака Месеци
IX X XI XII I II III IV V VI
Српски језик и књижевност II недеље I недеље I недеље I недеље
Француски језик III недеље I недеље
Енглески језик IV недеље II недеље
Биологија I недеље
Историја игре II недеље II недеље
Етнологија V недеље