Објављен је други број школског електронског часописа КОРАК. Наша редакција коју чине ученици, наставници и стручни сарадници школе припремила је за вас нови број часописа који прати школска дешавања, концерте, наступе, представе, мастер класове, такмичења и најзначајнија постигнућа ученика наше школе.

Часопис подстиче развој међупредметних компетенција код ученика, афирмише њихове школске и слободне активности и изнад свега- ученичку креативност и оригиналност. Жеља нам је да ученике мотивишемо у томе да самостално и активно учествују у животу и раду школе, охрабрујемо их да негују и испољавају своју посебност у играчком, литерарном и ликовном изразу, као и у другим облицима стваралаштва.

Надамо се да ће наш часопис, поред школског летописа, бити својеврсни историјски документ школе, који ће запамтити, неговати и чувати запис једног времена и оно највредније што наша школа поседује.